Evästeet ja FORMEX Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EVÄSTEET

1.Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille.
Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvä Google Maps käyttää omia evästeitään, lisätietoja täältä: https://www.google.com/intl/fi_fi/help/terms_maps.html

Sivustolla on käytössä myös evästesuostumustyökalu Complianz, joka käyttää omia evästeitään. 

Lisätietoa evästeistä ja tietosuojasta voit lukea täältä.

Muokkaa evästeastuksia:  

Evästeasetuksia pääsee muokkaamaan myös sivun oikean alakulman napista (ei mobiilissa). 

  


1. Rekisterin pitäjä

Formex Oy

Y-tunnus 0757302-0

Kalkkipetteri

08700 Lohja

info@formex.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Timo Tamminen

+358 505613177

info@formex.fi
Formex asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi

Formex asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tarjoukset, tavaran toimitus, laskutus ja valmistusmateriaalin seuranta. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista tuotteista ja laskutustiedot.

Lisäksi sivuston palvelin tallentaa käyttäjän ip-osoitteen muutamaksi viikoksi palvelimen toiminnan ja tietoturvan vuoksi. Tietoon ei pääse käsiksi kuin palvelimen toiminnasta ja sivuston tietoturvasta vastaavat henkilöt sekä tarvittaessa rikostapauksissa viranomaiset.

Tietojen säilytysaika on kirjanpitolain mukainen. Materiaalin seurannan säilytysaika on 10 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan www.sivujen kautta tarjouslomakkeella, sähköpostilla, puhelimitse.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kaikki tiedot säilytetään EU:n sisäpuolella.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoiville yhteistyökumppaneille ( tilitoimisto, IT-Tuki), jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Mikäli henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus, ilmoittaa rekisterin pitäjä 72 tunnin kuluessa valvontaviranomaiselle. Mikäli loukkaus aiheuttaa todennäköisen korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, loukkauksesta ilmoitetaan rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Tiedot poistetaan, kun molemminpuoliset velvoitteet on suoritettu.