Asennusohjeet

Valunaikainen tuenta

Tukien määrä ja laatu on suunniteltava työmaalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät liittolevyjen mukana toimitettavassa asennusohjeessa. Alla olevassa taulukossa on nähtävillä valunaikainen tukiväli (Lo) liittolevyn eri korkeuksilla (H)

valunaikainen tukiväli (Lo) liittolevyn eri korkeuksilla (H)

Sivusaumojen kiinnitys

 • Reunahaat esim. T8 K375 ympäri, rengasteräkset 1 + 1T10 ympäri koko kentän.
 • Pienten aukkojen pieliin esim. AP + YP 2 + 2T10. Raudoitukset aina rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.
 • Tukiteräkset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.
Sivusaumojen kiinnitys

Betonointi

 • Betonin suunnittelulujuus vähintään C25/30, kiviaineksen max. raekoko ø 16 mm.
 • Betonimassa lasketaan valunaikaisten tukien kohdalle, josta se levitetään ja tiivistetään tasaisesti laatastoon.
 • Betonin menekki Hkok – 20 mm:n mukaan.
Betonointi

Mikäli liittolevyjä varastoidaan viikkoja, nostetaan nipun toista päätä ylemmäksi, mahdollisen sadeveden valuttamiseksi pois. Pelti on teräväreunaista eli liittolevyn käsittelyssä on oltava erityisen varovainen. Pelti on kosteana liukas (jäätyneenä tai lumisena erittäin liukas). Työaikainen tuenta on tehtävä huolella ja noudatettava asennusohjeen minimitukivälejä. Pystytuet on tuettava aina vinotuilla molempiin suuntiin. (Betoni painaa noin 2400 kg/m3 eli jo 10 cm paksu laatta painaa n. 240 kg/m2.)

Liittolevy kuivuu vain yhteen suuntaan eli ylöspäin. Suosittelemme käytettäväksi betonilaatua C25/30-S2 NP ellei rakennesuunnittelija ole muuta määritellyt.

Peltien ladonta aloitetaan, kun työaikaiset tuet on tehty. Ladonta aloitetaan pisimmistä pelleistä siten, että varmistetaan peltien päiden olevan tuella joka kohdassa vähintään 50 mm, kevytsoraharkkojen päällä 75 mm. Kun kaikki pellit on ladottu, ne kiinnitetään toisiinsa porakärkiruuveilla. Ruuvien väli korkeintaan 500 mm. Raudoitteet asennetaan rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Toimitamme tarvittaessa myös raudoitteet. Tarkasta vielä ennen betonin tuloa, että työnaikaiset tuet on tuettu vinotukien avulla kumpaankin suuntaan ja että ne ovat pysyneet paikallaan.

Tarkasta yläpuolelta valettava alue:

 • Liittolevyn peltipinnan tulee olla puhdas: ei roskia, vettä, jäätä tai lunta.
 • Tarvittavat raudoitteet ovat paikoillaan.
 • Myöhemmin tehtäviä reikiä varten on valuesteet.
 • Betoni ei pääse valumaan mistään.
 • Tarvittavat korkomerkit on tehty tai sitten on suunnitelma miten ja minkä mukaan betonin tasaus tehdään.

Betonin levitys aloitetaan reunoilta niin, että betoni painaa pellit vasten tukea, jonka jälkeen levitystä jatketaan kantavien seinien kohdalta ja sitten levitetään muut alueet. On erityisen tärkeää, että betonimassa levitetään laatastoon tasaisesti. Betonin kuivuttua kävelykuivaksi se peitetään. Näin estetään veden liian nopea haihtuminen ja samalla mahdollisen ylimääräisen veden pääsy valetulle pinnalle. Työnaikaisten tukien annetaan olla paikoillaan kesäolosuhteissakin vähintään viikon ajan.

Vinkki: Kuivumista nopeuttaa lämmön saattaminen n. +15 C° suuremmaksi alapuolelle kuin yläpuolelle valettavaa rakennetta

Näin rakennat Express-liittolevystä

Keveiden Express-liittolevyjen asennus on nopeaa ja helppoa. Levyt toimitetaan määrämittaisina. Ne ladotaan paikoilleen ja liitetään toisiinsa 500 mm:n tai tiheämmin välein, esimerkiksi poraruuvein. Levyjen päät suljetaan profiilitiivisteellä, peltilistalla tai vastaavalla. Levyjen alla on käytettävä väliaikaista tuentaa betonin kovettumisen aikana. Suoraan maahan tuettaessa on varmistettava, etteivät tuet pääse valun aikana painumaan. Myös pystytukien sivusuuntaiset liikkeet on estettävä. Väliaikaiset tuet poistetaan 1–4 viikon kuluttua lämpötilasta riippuen, kun betonivalu on saavuttanut vähintään 60 % suunnittelulujuudesta.

Laatan lisäraudoituksen tulee täyttää normit. Jakoraudoitus asennetaan poikittain suoraan levyjen päälle. Mikäli kutistumisraudoitus on tarpeen, se sijoitetaan liittolevyjen yläpinnan ja betonipinnan keskiväliin. Ennen betonointia levyt puhdistetaan ja levyjen sekä niihin rajoittuvien rakenteiden väliset aukot suljetaan. Erityismenetelmiä saa käyttää vain riittävän pätevien työnjohtajien valvonnassa.

Muutama sana rakentajalle liittolevystä

Rakennuksen suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja käyttää asiantuntijoita. Talon odotetaan kestävän vielä jälkipolville ja silloin on rakennettava huolella. Liittolevyllä päästään ohuisiin rakenteisiin, kun käytetään palkkeja tai kantavia väliseiniä. Palkit ja kantavat väliseinät on huomioitava jo talon perustuksia tehtäessä. Ohut ala- ja välipohja säästää kustannuksia anturoissa ja kantavien seinien korkeudessa sekä aina julkisivuja myöden.

Liittolevyllä saadaan varma ja turvallinen ratkaisu, joka alkuvaiheessa vie vähän enemmän työtä, mutta hyvällä suunnittelulla säästetään myöhemmin kustannuksia. Mahdolliset muutostyöt on helposti ja edullisesti toteutettavissa vuosikymmenien jälkeenkin, koska liittolevyn kantavuus ja tartunta betoniin on hyvä.

Anturamuotti | Talon perustukset | Anturamuotit