Mitoitustaulukot

Mitoituksessa on tarkistettu taivutusmurto, poimulevyn ja betonin välinen leikkausmurto, betonin leikkausmurto sekä taipumarajatila. Oheisista mitoitustaulukoista saadaan suoraan Express-liittolaatan suurimmat jännevälit eri laatan paksuuksille. Mitoitus on suoritettu yhteen suuntaan raudoitettuna laattana. Jänneväleissä on huomioitu pysyvinä kuormina betonin oma paino. Teräksen lujuus fyk = 350 N/mm2. Sallittu taipuma = L/250.

Valetun laatan ja lujuutensa saavuttaneen liittolaatan suurimmat sallitut jännevälit. Maksimijännevälit on ilmaistu metreissä.

Lysmat

Betonin tartunta Liittolevyn on erinomainen lysmien ansiosta.

Anturamuotti | Talon perustukset | Anturamuotit